En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

I november 2008 ble det på nytt gjort et mammutfunn i Myhre Grustak i Fåvang, Ringebu kommune. Støttannen målte ca 70 cm og er blant de største funn funn i Norge. Den var svært godt bevart og flere prøver er skånsomt hentet ut fra funnet for nærmere undersøkelser.

Det nye funnet i Myhre Grustak er unikt ut fra at det er så vidt stort og godt bevart. Mange av de norske funnene er svært fragmenterte. Flere av disse funnene har videre ligget framme i dagen i lang tid og har følgelig vært utsatt for nedbrytning. At slike funn blir oppdaget er alltid like fantastisk og er takket være kun en stor grad av oppmerksomhet og kunnskap hos de som driver grustaket. Myhre Grustak trolig er den lokaliteten i Norge som har de største potensialer for at ytterligere flere funn gjøres både av mammut og andre arter.Støttannen brakk sannsynligvis i 2 i forbindelse med utgravingen. Deler av tannen er imidlertid overraskende godt bevart med fortsatt store deler av svært hardt materiale. Foto: FAG

Det er svært sjelden at det gjøres nye funn av mammut i Norge.
Les mer om tidligere funn på følgende adresse;

http://www.nhm.uio.no/palmus/mammut/pekere.htm

Les også mer om prosjektet istidsfaunaen i Gudbrandsdalen.

Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Mobiltelefon 90 58 77 89